לחץ להפעלת אפשרויות נגישות
תקנון שימוש
הסכמה לתנאים והתניות של השימוש באתר ובשירותיו.


האתר www.prizma.co.il - זהו אתר אינפורמטיבי של שירותים בתחומי שיפוץ, בניה, הובלה, חומרי בנייה ומוצרי עיצוב פנים.

שימוש באתר www.prizma.co.il (להלן: "האתר") ושירותו, עבור המבקרים באתרא ומפרסמים (להלן: "משתמשים") מחייב את קבלת התנאים של שימוש באתר ובשירותיו.

השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים האמורים להלן. גלישה באתר וצריכת שירותיו ותכניו משמעותם קבלה, הבנה והסכמה לכל התנאים הללו.

כל העסקאות וההסכמים הם ישירות בין המשתמשים באתר, כיוון שאתר זה מיועד למטרות אינפורמטיביות בלבד. כמו כן, בעלי האתר, המינהל, הצוות הניהולי, העובדים והסוכנים אינם מתווכים עיסקאות בין המשתמשים אלא מטרתם היא סיפוק פלטפורמת המסחר, מידע ותקשורת עבור מפרסמים לפרסום מודעות, מידע ושירותי פרסום.

הסכם זה נכנס לתוקפו מהשימוש הראשון באתר אובכל שירותיו, או מרגע הצבת פרסומות, מידעאו הודעות והוא תקף ללא הגבלת זמן.

תנאים והתניות של השימוש באתר ובשירותיו


1) כל מידע המוצג באתר מבוסס על מידע שנמסר על ידי המשתמש באמצעות דוא"ל או באמצעות רישום באתר. בעלי האתר,המינהל, הצוות הניהולי, העובדים והסוכנים לא משתפים פעולה עם מפרסמים, ומסירים מעצמם אחריות על הדיוק של המידע ועל איכות הסחורות והשירותים.

2) כל המידע הנמסר עלידי המשתמש חייב להיות במסגרת החקיקה של מדינת ישראל

3) המשתמש מאשר כי יש לו את הזכות למכור את המוצר או לספק את השירות.

4) המשתמש ערבכיה מוצרים או השירותים המוצעים למשתמש מצייתים לתקני האיכות שמחוייבים עלידי חוקי מדינת ישראל, ללא טענות שלצד שלישי.

5) המשתמש מחוייב לבדוק את כל המידע לגבי המוצר ו/או השירות שהוא מבצע, לפני שהמידע עולה לאתר. המשתמש חייב לבדוק היטב את המידע על המוצר ו/או השירות. אם המידע נמצא לא תקין או לא מדוייק והוא כבר נמצא באתר, המשתמש מחוייב להודיע למנהל האדמינסטרטיבי.

6) מידע, פרסומות והודעות עוברות בדיקה של האתר. במידה והמידע לא תואם את רוח האתר ולחוקי מדינת ישראל לאתר הזכות לא לפרסם את המידע, פרסומות והודעות ללא הודעה מוקדמת למשתמש.

7) האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות שגיעות דקדוקיות בגוף המודעה מבלי לשנות את תוכנה. האתר שומר לעצמו את הזכות להעביר מודעה לחלק המתאים ביותר באתר.

8) כל הנתונים שהועלו לאתר על ידי המשתמש יהיו נגישים לכלל המשתמשים.

9) המנהל האדמינסטרטיבי שומר לעצמו את הזכות ליצור קשר עם המשתמש, לשלוח הודעות בדוא"ל או בדואר אווירי אשר מצויינים במודעה בעת פתיחתה. כמו כן, לשלוח הודעות טלפוניות למכשירים ניידים.

10) האתר מתחייב למחוק את כל המידע של המשתמש בתנאי שהמשתמש מגיש בקשה בכתב.

11) בזמן שימוש בשירותי האתר המשתמש מתחייב לשאת באחריות על תוכן המידע, הפרסומת והמודעה שפרסם. המשתמש מתחייב שברשותו כל הזכויות, הרשיונות והאישורים על השירותים והמוצרים המסופקים על ידו באתר, כולל כל הפטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, זכויות יוצרים או ייפוי כוח או אישורים של כל האנשים ו/או החברות המזוהים במודעה בשמות, תמונות ולוגו. המשתמשים מחוייבים למסור את כל האישורים המצויינים לעיל לאלתר, לאתר או למשתמש המעוניין במוצרים אלו או בשירותיו.

12) המשתמש משתמש באתר ושירותיו מרצונו החופשי וללא הכרח, להעריך סיכונים הקשורים בשימוש בהודעות מידע ופרסום באתר.

13) האתר לא מהווה חלק בעסקה בין הלקוח למפרסם. האתר הוא שטח פרסומי ואינפורמטיבי בלבד המאפשר למצוא שירותים ומוצרים שונים.

14) ההנהלה, העובדים והסוכנים של האתר לא נושאים באחריות על טיב העבודה הנעשית על ידי המפרסמים ו/או תוכן המידע המפורסם באתר על ידיהם. בנוסף, אנו לא אחראים על נזק שעשוי להגרם כתוצאה מעסקה בין הצדדים (לקוח ומפרסם).

15) ההנהלה, העובדים והסוכנים באתר לא אחראים על המוצרים והשירותים המסופקים על ידי המפרסמים. כל ריב או קונפליקט בין הצדדים (לקוח מפרסם) ייושב בין הצדדים בלי לערב את האתר.

16) ההנהלה, העובדים והסוכנים של האתר לא אחראים על פריצה אפשרית לשרתי האתר, כמו כן האתר אינו אחראי על וירוסים, שגיאות או סוס טרויאני שחדר למחשב אישי של משתמש באתר.

17) ההנהלה, העובדים והסוכנים של האתר לא אחראים על שגיאות בעבודת האתר שנגרמו על ידי שגיאות טכניות בצד של האתר, תקלות של מחשבים או תקלות של ציוד.

18) ההנהלה, העובדים והסוכנים של האתר לא אחראים על כל סוג של נזק כולל נזק כספי הנגרם למשתמש כתוצאה משימוש בשירותי האתר.

19) תקנון שימוש זה יכול להשתנות על ידי ההנהלה של האתר ללא הודעה מראש ועל הגולשים באתר האחריות לבדוק שינויים אלו. תקנון השימוש החדש נכנס לתוקף מרגע פרסומו באתר.במידה והיו שינויים בתקנון השימוש שהמפרסם לא מסכים להם עליו להפסיק את השימוש בשירותי האתר לאלתר, ליצור קשר עם ההנהלה ולמחוק מייד את כל המידע והפרסומות שמפורסמות באתר.

בכבוד רב, הנהלת האתר.