Море

Япония

Озеро

לחץ להפעלת אפשרויות נגישות
פרטים של רעיון
א.ג זכוכית
עבודות זכוכית
תיאור עבודה
C.N.C חיפוי קיר 6 מ"מ, אקסטרה קליר לבן, מחוסם בליטוש יהלום כולל פינויי
עוד עבודות של א.ג זכוכית
פריזמה